Kontakt

SAM Distribution s.r.o.
Saratovská 2159/4
82102 Bratislava

IČO: 52033261
DIČ: 2120898505

E-mail: info@woodencity.sk

 

Orgán dohľadu
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70

TOP